Amigos, John Grandfield fine art
Amigos, Thanks for taking me home !

Amigos

Thank You !

-SOLD-

Oil on Prepared Masonite

2009