Got the Ebb, Got the Flow, John Grandfield fine art
Got the Ebb, Got the Flow, Thanks for taking me home !

Got the Ebb, Got the Flow

Thank You !

-Sold-

Oil on prepared Masonite

2007